Izbor burmi za mladence vrši se pre zakazanog datuma venčanja. Najčešće budući supružnici stavljaju burme tokom crkvenog venčanja. Veliki broj običaja u različitim krajevima naše zemlje može rezultirati raznolikim odlukama u vezi sa burmama, kao što je na primer ko plaća burme, kakve treba da budu i ko ih stavlja mladencima. 

Odluka ko plaća burme za venčanje najčešće je predmet dogovora između budućih bračnih partnera. Ipak, često u taj izbor bude uključeno više ljudi. Kada se radi o izboru modela burme, boje zlata i drugih detalja, obično se mladenci samostalno izjašnjavaju u ovom pogledu.

ko placa burme

Kako odlučiti ko plaća burme?

Plaćanje burmi česta je dilema današnjih mladenaca. Naime, kako običaji od davnih vremena nalažu, burme plaćaju mladoženjini kumovi, tačnije glavni kumovi na venčanju. Sa druge strane, stvar dogovora može biti i da svoje burme finansiraju mladenci, ukoliko žele da potpuno nezavisno izaberu i plate prstenje. 

Najčešće, konačna odluka ko plaća burme za venčanje rezultat je razgovora i dogovora između mladenaca i kumova. Naime, ukoliko se kumovi slože da mladenci plate burme, u tom slučaju oni daruju drugi ili vredniji poklon. Odluka treba da bude doneta uz konsultovanje i saglasnost kumova, kako bi im se ukazalo poštovanje u svakom trenutku, ali i uvažile potrebe mladenaca.

Dogovor da kumovi plaćaju burme

Dogovor ko plaća burme rezultira određenim prednostima i ograničenjima. Izbor da kumovi kupuju burme, nosi sa sobom finansijsku olakšicu mladencima, tako da oni ne moraju da razmišljaju o tom trošku, pored svih drugih koji ih očekuju pre i nakon venčanja. Sa druge strane, ovakav dogovor može imati i određena ograničenja. Naime, kada kumovi kupuju burme, treba da budu prisutni prilikom izbora, što mladencima može uneti dozu nervoze i neprijatnosti. Obično na modelima nisu ispisane direktno cene, već se one utvrđuju nakon merenja, pa mladenci ne znaju da li će isprobati preskupe burme. Ta situacija ume da bude prilično nelagodna, jer ukoliko im se dopadnu burme koje su cenovno iznad proseka, neće ih izabrati da bi poštedeli kumove troška. 

Odluka da mladenci samostalno plaćaju burme

Ukoliko mladenci odluče, uvažavajući i kumove naravno, da ipak samostalno finansiraju svoje burme, to nosi sa sobom i prednosti i neka ograničenja. Svakako su troškovi mladenaca veći, jer će samostalno platiti burme, bez obzira na odabir i druge izdatke. Kumovi će sigurno u tom slučaju doneti nešto vredniji poklon. Kada mladenci samostalno finansiraju burme, to ima i niz prednosti. Neke od njih su upravo lagodan osećaj prilikom odabira. 

ko placa burme

Mogu isprobati veliki broj modela, bez obzira na boju zlata, cene, težinu i sve druge karakteristike. Osećanje opuštenosti i prijatnosti je veoma značajan, jer u ovoj situaciji trošak mladenci nose samostalno. Naravno, to ne znači da roditelji ili druga bliža rodbina ne može iskazati želju da učestvuje u finansiranju burmi. Često roditelji daju pre venčanja svoj finansijski doprinos, što se može iskoristiti za delimično ili potpuno finansiranje burmi. 

Odluka ko kupuje burme zahteva dogovor između budućih bračnih partnera i uključenost kumova. Bez obzira na krajnju odluku, važno je da niko ne bude uvređen u datoj situaciji, kao ni da se oseti nelagodno i neprijatno. Ukoliko mladenci žele da kumovi finansiraju, mogu pregledati unapred željene modele i njihove cene na internetu. Sa druge strane, ukoliko samostalno finansiraju, to opet nije loša odluka kako bi se napravile i uštede ličnih izdataka. Ipak, burme se nose ceo život i vrede mnogo, pa je cena obično najmanje bitan faktor za mladence – ukoliko samostalno biraju i plaćaju.